Thể LoạI sức khỏe tuyến thượng thận

Triệu chứng bệnh Cushing
sức khỏe tuyến thượng thận

Triệu chứng bệnh Cushing

Bài viết liên quan: Bệnh Cushing định nghĩa Bệnh Cushing là một bệnh được đặc trưng bởi sự dư thừa cortisol trong cơ thể. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này là do sự tăng cường của hormon vỏ thượng thận (ACTH) thứ phát do u tuyến yên. ACTH nhắm vào vỏ thượng thận, được kích thích để sản xuất cortisol dư

ĐọC Thêm
sức khỏe tuyến thượng thận

Triệu chứng suy thượng thận

Bài viết liên quan: Suy thượng thận định nghĩa Suy thượng thận là một bệnh mạn tính gây ra bởi sự bất lực của tuyến thượng thận không thể sản xuất đủ lượng hormone, so với nhu cầu của cơ thể. Nằm ở phần trên của mỗi quả thận, tuyến thượng thận được tạo thành từ một phần vỏ não (ở bên ngoài) và một tủy (bên trong), mỗi tuyến có chức năng nội tiết riêng biệt. Đặc biệt, vỏ thượng thận tiết ra một nhóm hormone được định nghĩa chung là adrenocorticoids, bao gồm: mineralocorticoids (chủ y
ĐọC Thêm
sức khỏe tuyến thượng thận

Triệu chứng bệnh Cushing

Bài viết liên quan: Bệnh Cushing định nghĩa Bệnh Cushing là một bệnh được đặc trưng bởi sự dư thừa cortisol trong cơ thể. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này là do sự tăng cường của hormon vỏ thượng thận (ACTH) thứ phát do u tuyến yên. ACTH nhắm vào vỏ thượng thận, được kích thích để sản xuất cortisol dư
ĐọC Thêm