Thể LoạI toán học

Thế vận hội toán học
toán học

Thế vận hội toán học

Đây là một cuộc thi dành riêng cho học sinh trung học, do đó, dành cho những người trẻ tuổi không quá hai mươi tuổi. Các olympic toán học là một cuộc thi trí tuệ thực sự có sáu vấn đề toán học, có điểm tối đa là 7 điểm cho mỗi tổng số 42 điểm. Biểu hiện là lỗ mũi; nó được tổ chức bởi "Liên minh toán học Ý" v

ĐọC Thêm
toán học

Thế vận hội toán học

Đây là một cuộc thi dành riêng cho học sinh trung học, do đó, dành cho những người trẻ tuổi không quá hai mươi tuổi. Các olympic toán học là một cuộc thi trí tuệ thực sự có sáu vấn đề toán học, có điểm tối đa là 7 điểm cho mỗi tổng số 42 điểm. Biểu hiện là lỗ mũi; nó được tổ chức bởi "Liên minh toán học Ý" v
ĐọC Thêm