Thể LoạI bảng dinh dưỡng

Bàn dinh dưỡng
bảng dinh dưỡng

Bàn dinh dưỡng

Đối với mỗi thực phẩm bạn có thể khám phá: giá trị năng lượng (calo), với phần trăm phân phối năng lượng giữa carbohydrate, protein và chất béo; chứa trong các chất dinh dưỡng đa lượng và vi chất chính; máy tính đơn giản để tìm ra cần bao nhiêu phút hoạt động thể chất để đốt cháy lượng calo do thực phẩm cung cấp; phạm vi bảo hiểm của RDA cho các vi chất dinh dưỡng chính, có thể tùy chỉnh theo độ tuổi, giới tính và số gram thực phẩm tiêu thụ; tính chất dinh dưỡng và điều trị của thực phẩm. Tất cả các giá trị có thể được tùy chỉnh theo số lượng thực phẩm được chọn (theo mặc định 100g). Chọn danh

ĐọC Thêm
bảng dinh dưỡng

Bàn dinh dưỡng

Đối với mỗi thực phẩm bạn có thể khám phá: giá trị năng lượng (calo), với phần trăm phân phối năng lượng giữa carbohydrate, protein và chất béo; chứa trong các chất dinh dưỡng đa lượng và vi chất chính; máy tính đơn giản để tìm ra cần bao nhiêu phút hoạt động thể chất để đốt cháy lượng calo do thực phẩm cung cấp; phạm vi bảo hiểm của RDA cho các vi chất dinh dưỡng chính, có thể tùy chỉnh theo độ tuổi, giới tính và số gram thực phẩm tiêu thụ; tính chất dinh dưỡng và điều trị của thực phẩm. Tất cả các giá trị có thể được tùy chỉnh theo số lượng thực phẩm được chọn (theo mặc định 100g). Chọn danh
ĐọC Thêm