sức khỏe hô hấp

Co giật hoặc hắt hơi khó thở

Có một rối loạn rất hiếm gặp, được biết đến trong lĩnh vực y tế là hắt hơi co giật hoặc paroxysmal khó thở (hắt hơi paroxysmal khó thở), đặc trưng bởi sự khởi đầu của nhiều hắt hơi trong ngày.

Những người bị ảnh hưởng, chủ yếu là trẻ em, có thể hắt hơi tới 2.000 lần trong ngày.

Nguồn gốc của rối loạn chưa rõ ràng, nhưng một bản chất tâm lý được đưa ra giả thuyết.

Rối loạn rất khó điều trị và có thể được hưởng lợi từ hỗ trợ tâm lý và sử dụng thuốc giải lo âu