kẹo

Bánh quy lớn hơn: Kỷ lục Guinness thế giới

Đó là một chiếc bánh quy có kích thước 754m2.

Nó được tạo ra "bởi Công ty hỗ trợ vô nhiễm" tại Flat Rock, Bắc Carolina (Hoa Kỳ); ngày là 17 tháng 5 năm 2003.

Bánh quy là sô cô la, nặng 18 tấn và có đường kính 30, 7m.